Yönetim Kurulunda Kadın Politikası

ALARKO HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU KADIN ÜYE POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03 Ocak 2014 ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 4.3.9 numaralı tavsiye niteliğindeki Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranı için %25’ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve bu hedefe ulaşmak için hedef zaman belirlenmesi öngörülmektedir.

Bu kapsamda Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu’nda kadın üye temsil oranını en az %25 seviyesinde tutmayı hedeflemektedir. Yönetim Kurulu aday gösterme sürecinde bilgi, deneyim ve yetkinlik açısından aynı özelliklere sahip adaylar içerisinden değerlendirme yapılırken kadın üye seçimi gözetilir.

Yönetim Kurulu’nun yapısı gözden geçirilir ve aday belirleme süreci işbu Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası’na uygun şekilde gerçekleştirilmeye çalışılır. Hedef oran ve süre ile ilgili Yönetim Kurulu’nda yapılan değerlendirmeler rapor haline getirilir ve muhafaza edilir.

İşbu Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası 16/09/2022 tarih ve 870 sayılı Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.