İklim krizi, ekosistem yıkımı, biyoçeşitlilik krizi ve doğal varlıklar üzerindeki baskı gibi sorunlar her geçen yıl daha da sistemik hâle geliyor.

Sağlıklı bir gezegen olmadan sağlıklı bir ekonomik düzen kurmanın mümkün olmadığının farkındayız. Gezegenimiz üzerinde son birkaç yüzyılda insanlık olarak yarattığımız tahribatın geri çevrilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden de sürdürülebilirlik stratejimizin ana başlıklarından bir tanesini gezegen bileşeni oluşturuyor. İklim değişikliği, ekosistem restorasyonu ve doğal varlıkların korunması ile ilgili hedefler belirleyerek performansımızı geliştirmek için çalışıyoruz.

İklim Değişikliği

Alarko Şirketler Topluluğu olarak 2050 yılına kadar net sıfır karbon vizyonumuzu ortaya koyduk ve grup genelindeki faaliyetlerimizden kaynaklı sera gazı salımlarımızı yıllık olarak takip ettiğimiz hedefler ile uyumlu olarak azaltmaya çalışıyoruz. Hedefe ulaşabilmek için Grup seviyesinde belirlediğimiz salım hedeflerimize her şirketimiz kendi hedeflerini belirleyerek katkı veriyor.

Tüm portföyün karbonsuzlaşması için rehber edindiğimiz stratejimiz, mevcut şirketlerimizin karbonsuz hâle gelmesi için yapılacakların yanı sıra yeni yatırımlar için kararların alınmasında da yol gösterici oluyor. Böylece karbon yoğun sektörleri değil, yeni nesil, gelecekte de anlamlı olacak işleri portföyümüze eklemek için adım atıyoruz.

Group 4946

2021 yılına göre ciro bazlı sera gazı salım ve enerji yoğunluğumuzu azalttık.

Çalışmalarımız