Eğitim ve Gelişim Programları

Alarko'da sürekli gelişim ve öğrenme temel değerlerimiz arasında yer almaktadır.

İnanıyoruz ki en değerli varlıklarımız çalışanlarımızdır ve onların bilgi, beceri ve yeteneklerini sürekli olarak geliştirmek, hem bireysel hem de kurumsal başarımız için kritik öneme sahiptir.

“İnsan odaklı” bakış açımızla; belirlenen stratejilerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda eğitimlerimiz, Topluluk şirketlerimizin organizasyon yapısına ve çalışanlarımızın profiline özel hazırlanmaktadır.

Temel hedefimiz eğitim sonrası devreye alınan uygulamaların çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlaması ve bilginin genişleyerek yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Katalog Egitimleri2

Katalog Eğitimleri

Eğitim felsefemiz, çalışanlarımızın potansiyelini maksimum düzeyde kullanmalarına olanak tanıyarak, onların kariyer yollarını aydınlatmaktan geçmektedir.

Liderlik Okulu1

Liderlik Okulu

Liderlik, iş dünyasında başarıya ulaşmanın ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin temel taşlarından biridir.

Bau

ALARKO BAU MBA

Alarko Holding ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle sunulan MBA programı, iş dünyasının gereksinimlerini anlamak ve karşılamak amacıyla özenle oluşturulmuştur.

Fidanlık2

Fidanlık Projesi

Alarko Fidanlık Projesi… Bir Dr. Üzeyir Garih Kariyer Projesi

Yurticiyurtdisi

Yurt İçi / Yurt Dışı Eğitim

Alarko olarak, çalışanlarımızın sürekli gelişimini ve uzmanlıklarını artırmasını desteklemek amacıyla yurt içi ve yurt dışında çeşitli şirket dışı eğitim imkanları sunmaktayız.

Seminervekonf

Seminer ve Konferans

Alarko olarak, bilgi paylaşımının ve inovasyonun gücüne inanıyoruz..

Yabancidilegitimi1

Yabancı Dil Eğitimi

Küreselleşen iş dünyasında, yabancı dil bilme yeteneği, işbirliğini artırma, etkili iletişim kurma ve uluslararası ağ oluşturma kapılarını aralar

Yenibirlider

Yenibirlider (YBL)

Alarko olarak, liderlik anlayışımızı ve misyonumuzu güçlendirmek adına Yenibirlider Derneği ile işbirliğini devam ettiriyoruz.