Yazgımız yeni ve iyi fikirler üretmekle iyileşir.

 • 1929’da İstanbul’da doğan Alarko Holding Kurucu Eş Başkanı Dr. Üzeyir Garih, 1951 yılında İ.T.Ü.’den Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

  1954 yılına kadar Carrier Corp. Türkiye Şubesi’nde Tesisat Mühendisliği görevini sürdürerek bu konuda ihtisas yaptı. 1954 yılında İshak Alaton’un teklifi ile iki kişilik Alarko Kollektif Şirketi’nin ortağı oldu. O tarihten beri gün geçtikçe gelişerek 1973 yılında holdingleşen ve bugün 6.000 çalışanıyla, Taahhüt, Enerji, Sanayi ve Ticaret, Turizm ve Arazi Geliştirme olmak üzere 5 sektörde faaliyet gösteren Alarko Şirketler Topluluğu’nda İshak Alaton’la birlikte başkanlık görevini aralıksız olarak sürdürdü.

  1954 yılında İshak Alaton’un teklifi ile iki kişilik Alarko Kolektif Şirketi’ni kurdu.

  Dr. Üzeyir Garih, Alarko Holding’deki görevlerinin dışında TÜSİAD, DEİK, MESS, Loyd Vakfı, YPO, Sisav, Rotary, Lions, Propeller, İstanbul Sanayi Odası Meclisi, Turizm Yatırımcıları Derneği, AIESEC ve benzeri yerli yabancı birçok vakıf ve derneklerin yönetim ve danışma kurullarında faal bir rol oynadı. Ayrıca, Türk Belçika İş Konseyi (DEİK) ile TOKYAD (Toplu Konut Yapımcıları) Derneği’nin başkanlığını yürüttü. Özellikle yönetim, organizasyon ve ekonomi ile ilgili yazıları Radikal, Turkish Daily News, Milliyet ve Akşam gazetelerinde haftalık ve Babıali Dergisi'nde aylık periyotlarla yayınlanmış olan Dr. Üzeyir Garih’in önde gelen hobisi, gençlerin eğitimi ile uğraşmaktı. Gençlere olan sevgisi ve inancı ile yurt içi ve yurt dışındaki birçok üniversitede toplantı, panel ve konferanslara katıldı.

  Uluslararası arenada ve yurt içinde pek çok özel ödülün sahibi olan Dr. Üzeyir Garih, Alarko Eğitim - Kültür Vakfı tarafından yayınlanan 'Deneyimlerim' adlı 6 cilt, 'İş Hayatımdan Kesitler' adlı 1 cilt ve Hayat Yayınları tarafından, ‘Üzeyir Garih Kitaplığı’ adı altında yayınlanan 8 cilt kitabın yazarıydı.

  Yeditepe Üniversitesi MBA programında organizasyon konusunda dersler veren Dr. Üzeyir Garih, 1984 yılında İ.T.Ü.’den Fahri Doktor ünvanı ile taltif edildi, 1990 yılında Filipinler Cumhuriyeti İstanbul Fahri Başkonsolosu görevini üstlendi.

  Lea Garih ile evli olan Dr. Üzeyir Garih iki çocuk ve altı torun sahibiydi. 25 Ağustos 2001’de vefat eden Dr. Üzeyir Garih, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmekteydi.

 • İnsanlar geleceklerini düşünmek, planlamak ve planlarını uygulayabilmek aşamasına gelebildikleri oranda mutlu olurlar. Aslında mutluluk insanın maddi ve manevi yaşamında yukarıya giden bir eğilim şeklinde de tanımlanabilir. Artan maddi ve manevi başarı genelde insanları mutlu kılar.

  Eğitim düzeyi gün geçtikçe yükselen pırıl pırıl bir gençliğe sahip olmamız gelecek için bizi her yönden bizi umutlandırıyor. Bir zamanlar bizleri ürküten dış ülkelere beyin göçü bugün için bir avantaj gibi görünmeye başlamıştır. Yabancı ve özellikle batı ülkelerinde kısa veya uzun süreli olarak iş bulup çalışmaya başlayan gençlerimiz, bir yandan üstün beyin gücümüzü dünyaya kanıtlarken diğer yandan yurdumuzun, ülkemizin ve ulusumuzun en büyük gereksinimlerinden biri olan tanıtımımızı da hissedilir oranda gerçekleştirmektedirler. Halihazırda yalnız ABD'de yüksek tahsillerini sürdüren 40.000'i aşkın üniversite öğrencimizin ve Avrupa'da da bunun birkaç katının bulunması gelecek için büyük umutlar vadetmektedir.

  Eğitimli ve çalışkan tüm gençlerimizi kendi çaplarında parlak birer geleceğin beklediğinden eminim. Genç kardeşlerime başarılar dilerim.

  Globalleşen veya başka bir deyimle ticari sınırların kalkmakta olduğu dünyamızda bilişim ve iletişim en önemli karlılık öğelerinden biri durumuna gelmiştir. Beyin gücü günümüzde diğer tüm güçlerin üstünde bir rol oynamaktadır.

  Kişi bilgisi, sermayeyi doğuran bir unsur haline gelmiştir. Ülkemizde araştırma ve geliştirmeye yönelik, teknoparklar, teknokentler, kurulma aşamasında olup yakın bir gelecekte ''Risk Sermayesi'' yani ''Venture Capital'' uygulaması ülkemizde de başlayacaktır. Okumuş, bilgili, yetenekli, gençlerimizin bu fırsatlardan yaralanmaları artık kaçınılmazdır. Bu durumda ülkemizde geliştirilecek bilgi ve buluşların dünya pazarlarına aktarılma aşaması yakın geleceğimizdedir. Bunun yanı sıra genç nüfusumuzun da meslek okullarında yetiştirilmelerine de hız verildiği görülmektedir. Üretimde çok başarılı olacak ve bir süre için batıdaki benzerinden ucuz olacak bu iş gücünün rekabet olanakları yabancı sermayeyi mutlaka ülkemize taşıyacaktır.

  Gençlere önerilerim;

  Okuyunuz mutlaka okuyunuz. Çağdaş bilgilere hakim olabilmek için kendi bilgilerinizi devamlı yenileyip geliştiriniz. Bir yandan bilgiyi uygulayan diğer yandan bilim ve teknolojiyi üreten durumlardan birini seçiniz ve o yönde ilerleyiniz. Serbest çalışmayı düşünüyorsanız ''Risk Sermayesi''nden yararlanmayı deneyiniz. Serbest çalışacaksanız tüm olayları kuşbakışı görebileceğiniz küçük veya ortaboy kurumlarda işe başlayıp, gözlerinizi ve kulaklarınızı dört açıp işlerin sürecini kavramaya çalışınız. Bir kurumda yükselmeyi düşünüyorsanız, başlangıçta yüksek gelir yerine yüksek oranda öğrenimi ve iş başında eğitimi tercih ediniz. Sebat edip öğrendiklerinizi iyi uygulayabileceğinizi amirlerinize kanıtlayınız.

  Eğitimli ve çalışkan tüm gençlerimizi kendi çaplarında parlak birer geleceğin beklediğinden eminim. Genç kardeşlerime başarılar dilerim.
  Dr. Üzeyir Garih
 • İlgi, çalışanı kuruma bağlayan en önemli ana öğedir.

  İş Hayatında Motivasyon 4, s. 99

  İş ahlakı, iş adamlarını şirket çıkarlarını önde tutmayıp ülke çıkarlarını ön planda tutmalarını emreder.

  Benim kanıma göre insanların ömürlerini uzatmak sadece yaşama süresini uzatmakla olmuyor, hayatlarının her saniyesini doldurmalarıyla gerçekleşebiliyor.

  Yönetim Teknikleri

  Sevginin ölçüsü sevilen için yapılabilecek fedakarlık şeklinde tanımlanabilir.

  Deneyimlerim V, s. 153

  Başarının oturduğu temel üzerine de eseri oturtmak ve çatısını tamamlamak gerekir. Eserin gövdesi iş adamının manevi özellikleri olan dostluk, ahlak ve şefkattir.

  Deneyimlerim II, s. 20

  Sevgi eksikliği kişinin yükselmesini engeller.

  Deneyimlerim V, s. 153

  Başarının oturduğu temel üzerine de eseri oturtmak ve çatısını tamamlamak gerekir. Eserin gövdesi iş adamının manevi özellikleri olan dostluk, ahlak ve şefkattir.

  Deneyimlerim II, s. 20

  Sevgi eksikliği kişinin yükselmesini engeller.

  Deneyimlerim V, s. 153
 • Deneyimlerim Serisi, 1990-2001

  Alarko Eğitim - Kültür Vakfı Yayınları

  Deneyimlerim I , 1990 Deneyimlerim II, 1991 Deneyimlerim III, 1994 Deneyimlerim IV, 1995 Deneyimlerim V, 1998 Deneyimlerim VI, 2001
  Deneyimlerim Serisi, 1990-2001

  İş Hayatımdan Kesitler, 2000

  Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları

  İş Hayatımdan Kesitler, 2000

  Yönetim İlkeleri

  Hayat Yayınları, 2013

  Yönetim İlkeleri

  Yönetim Teknikleri

  Hayat Yayınları, 2013

  Yönetim Teknikleri

  Pazarlama - Tanıtım - Halkla İlişkiler

  Hayat Yayınları, 2013

  Pazarlama - Tanıtım - Halkla İlişkiler

  Ekonomik Sorunlara Çözüm Önerileri

  Hayat Yayınları, 2013

  Ekonomik Sorunlara Çözüm Önerileri

  Globalleşme Sürecinde Türkiye

  Hayat Yayınları, 2013

  Globalleşme Sürecinde Türkiye

  İş Hayatında Motivasyon

  Hayat Yayınları, 2013

  İş Hayatında Motivasyon