Vizyon

Vizyonumuz, yarattığı fark ile büyüyen, öncü, güçlü ve saygın bir dünya şirketi olmaktır.

Misyon

Misyonumuz, evrensel değerleri ilke edinerek, farklı iş modelleri ile beklentileri aşmak ve Alarko’yu geleceğe taşımaktır.

Vizyon ve Değerler

Alarko Felsefesinin Ana İlkeleri

Alarko, 1954 yılından beri saygınlığını, güvenilirliğini, dünya standartlarında çalışmasına ve Türk kamuoyuna karşı duyduğu sorumluluğa borçludur.

  • Tüm faaliyetinde, devlete, müşteriye, paydaşa, personele, ortağa, alt ve yan sanayiye daima dürüst davranmak,
  • Tüm faaliyetinde doğayı ve kurum içi sosyal dengeyi korumak,
  • Müşteriyi zorlamadan yönlendirmek ve müşteri isteklerini öncelikle yerine getirmek,
  • Bu şartlar altında paydaşların hakkı olan karı gerçekleştirmek,
  • Otonom yönetim ve merkezi denetimi uygulamak; otonomiyi bireye kadar indirgemek, üstten talimat yerine alttan karar ve üstten onayı uygulamak,
  • Tüm personeli iki veya tek taraflı belirli formüller gereğince karla motive etmek.
  • Tüm personeli, her yıl durumlarına ve konularına göre muayyen sürelerle eğiterek, çağdaş teknolojiyi özümsemelerini sağlamak,
  • Tüm personeli kendine çalışır bir psikolojiye eriştirmek ve bazılarını hür teşebbüs şekline sokarak münhasıran kurum için çalışır bir duruma getirmek,
  • Kurumsallaşmış veya başka bir deyimle, faaliyetini sistem ve prosedürlerle bağlamış bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak, karı, zararı, başarıyı ve başarısızlığı paylaşmak