Günümüz iş dünyasında dijitalleşme ve inovasyon yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi, şirketlere rekabet avantajı kazandırmaktadır.

Alarko Holding olarak dijital dönüşümü, sürdürülebilir büyüme stratejimizin temel bir unsuru olarak görüyoruz. Bu bağlamda yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi yeni teknolojileri benimseyerek operasyonel verimliliği artırıyor, müşteri deneyimlerini geliştiriyor ve yeni iş fırsatları yaratıyoruz. Dijital çözümleri kullanarak sadece organizasyonumuza değil, hizmet verdiğimiz toplumlara da değer yaratmayı hedefliyor; sürdürülebilirlik odaklı yeni Ar-Ge ve inovasyon yaklaşımları ile ekonomik büyüme yanında toplumsal refahı da destekliyoruz.

Dijital Dönüşüm

Akıllı yapılar, çevik iş akışları, gerçek zamanlı veri temini ve dijital ekosistem altyapıları oluşturuyor; yenilikçi, güvenilir, sürdürülebilir, insan odaklı teknoloji stratejileri sunmak için proaktif ve iş birlikçi bir yaklaşım benimsiyoruz.

Dijital Dönüşümü Grup şirketleri stratejilerinin önemli bir parçası olarak ele alıyoruz. Grup şirketlerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlere özel, dünya çapında en iyi çözümleri araştırıyoruz ve uyguluyoruz. Dijital dönüşüm vizyonumuzu veri analitiği, otomasyon araçları, mobil teknolojiler, artırılmış gerçeklik, yapay zekâ, nesnelerin interneti, robotik süreçler, çoklu deneyim ve diğer Sanayi 4.0 uygulamaları başlıklarında yürüttüğümüz projeler ile destekliyoruz.

Organizasyonumuzun dijital dönüşüm yolculuğunun temeli olan dijitalleşme aşamasında yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Bu yenilikçi çözümlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

- Çevre odaklı inovasyon alanlarının geliştirilmesi

- Dijital yetkinliklerin geliştirilmesi

- Dijital değer önermesinin kurum kültürü hâline getirilmesi ve Kurum İçi Girişimcilik Programı ve Dijital Stüdyolar ile inovasyon sağlayıcı kültürün geliştirilmesi

- Sürdürülebilir değer üretimi için gelişmiş teknolojilerin kullanılması

- Dinamik dijital veri platformu altyapıları oluşturulması ile verinin merkezîleştirilmesi ve karar alma sistemlerinin desteklenmesi.

Group 4946 (5)

Departmanlar arası dijital hizmet sunumuna yönelik stratejik ortaklıklar kuruyoruz.

Dijital Dönüşüm Yol Haritası Süreci

Bilgi teknolojilerinin yükselişi ile hızla gelişen müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmek için; iş süreçleri, iş modelleri, müşteri ilişkileri, kurumsal işleyiş ve yapımızda dijital dönüşüm ve inovasyonun sağlayacağı verimliliği artırmak amacıyla Dijital Strateji Yol Haritamızı oluşturduk. Dijital olgunluk seviyesinde mevcut durumun ölçümlenmesi ve gelişim alanlarını içeren değerlendirme raporunun akabinde ortaya çıkan Dijital Strateji Yol Haritamız, dijital yetkinlik seviyesine ulaşmak için ihtiyacımız olan hedef ve aksiyonların tasarlanması sürecini kapsamaktadır. Proje kapsamında 2030 yılına kadar kısa, orta ve uzun vadeler için inisiyatifler belirlenmiş ve öncelikli proje başlıkları oluşturulmuştur. Organizasyonumuzun dijital olgunluk seviyesinin en üst düzeye ulaştırılabilmesi için Kültür ve İnsan, Yönetişim ve Liderlik, Yetkinlik, İnovasyon, Teknoloji başlıklarından oluşan beş ana gelişim alanı tespit edilmiştir.

Proje sürecinde ayrıca tüm üst düzey yöneticilerden oluşan Dijital Dönüşüm Komitesi oluşturulmuştur. Bununla birlikte 14 alandaki hedef başlıklarının çevik yaklaşım ile hayata geçirilmesi için Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Direktörlüğü liderliğinde, ilgili fonksiyonel birimlerden oluşan Dönüşüm Takımı oluşturduk.

Group 4947 (1)

Çalışmalarımız