Alarko Holding olarak çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğuna inanıyor ve onların sürekli gelişmesini destekleyen bir organizasyon kültürü oluşturmak için çalışıyoruz.

Yetenek yönetimine yaklaşımımız kapsamında değerlendirme, eğitim ve mentorluğu içeren kapsamlı bir süreç yürütüyoruz. Tüm çalışanlarımız için eşit fırsatlar sağlayarak; çalışanlarımıza yeni beceriler ve bilgiler edinmeleri, performanslarını artırmaları ve kariyerlerinde ilerlemeleri için sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunuyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda topluma yatırım yapmanın öneminin de farkındayız. Başarımızın da hizmet verdiğimiz toplulukların refahıyla yakından bağlantılı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek, toplulukların eğitim ve becerilerini geliştirmek ve yerel kalkınmayı desteklemek için projeler geliştiriyoruz.

Yetenek Yönetimi

Alarko Holding ve Grup şirketleri olarak tüm çalışanlarımızın iş-zaman yönetimi yapabilmelerini, bilgi ve yeteneklerini ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilmelerini, performansları hakkında yapıcı ve hızlı bir şekilde geri bildirim almalarını sağlayacak sistemler kullanıyoruz.

Alarko Holding ve Grup şirketleri olarak insan sermayemizi geliştirmeyi, çalışan performansını artırmayı, sürekli öğrenme ve büyüme kültürümüzü devam ettirmeyi amaçladığımız projeler hayata geçiriyoruz. Performans yönetim sistemleri, eğitim ve gelişim programları, kariyer planlaması ve çalışanların süreçlere katılımının sağlandığı süreç ve proje tasarımları gibi araçlar; yetenek yönetimi stratejimizin temelini oluşturuyor.

Group 4946 (3)

168.313

Toplam Eğitim Saati

58.10

Çalışan Başına Ortalama Eğitim Saati

Çalışmalarımız