Alarko Holding olarak çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğuna inanıyor ve onların sürekli gelişmesini destekleyen bir organizasyon kültürü oluşturmaya çalışıyoruz.

Yetenek yönetimine yaklaşımımız kapsamında değerlendirme, eğitim ve mentorluğu içeren kapsamlı bir süreç yürütüyoruz. Tüm çalışanlarımız için eşit fırsatlar sağlayarak; çalışanlarımıza yeni beceriler ve bilgiler edinmeleri, performanslarını artırmaları ve kariyerlerinde ilerlemeleri için sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunuyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda topluma yatırım yapmanın öneminin de farkındayız. Başarımızın da hizmet verdiğimiz toplulukların refahıyla yakından bağlantılı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek, toplulukların eğitim ve becerilerini geliştirmek ve yerel kalkınmayı desteklemek için projeler geliştiriyoruz.

Organizasyonel Gelişim

Sürdürülebilir olma yolunda Alarko İnsan ve Organizasyon vizyonumuzu oluştururken de bu bilinçle hareket ediyor; çalışanlara, adaylara ve tüm paydaşlara değerli olduklarını hissettiren, ortak bir kültür oluşturan, yenilikçi İnsan Kaynakları uygulamaları ile en çok tercih edilen şirket olma hedefi ile çalışıyoruz.

Group 4946 (4)