Alarko olarak, liderlik anlayışımızı ve misyonumuzu güçlendirmek adına Yenibirlider Derneği ile işbirliğini devam ettiriyoruz. Bu işbirliği ile liderlik alanında yeni vizyonlar oluşturmayı, genç yetenekleri desteklemeyi ve geleceğe yönelik olumlu değişimler yaratmayı hedeflemekteyiz.

ㅤㅤㅤㅤ

Hedeflerimizin arasında;

ㅤㅤㅤㅤ

İşbirliğimiz kapsamında, geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla gençlerin liderlik potansiyelini keşfetmelerine ve geliştirmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Yenibirlider (YBL) Derneği'nin deneyimi ve programlarıyla gençleri motive edip doğru şekilde yönlendirmeyi hedefliyoruz. İş dünyasının karmaşıklığına uyum sağlamak ve etkili liderlik becerilerini geliştirmek isteyenlere yönelik liderlik eğitimleri düzenlemeyi planlıyoruz.

Birlikte gerçekleştireceğimiz projeler aracılığıyla, toplumsal sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmeyi ve sürdürülebilir değişimlere katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Liderlerin vizyoner düşünceleriyle toplumun dönüşümüne öncülük etmek istiyoruz.