Kurumsal Yönetim

Değişikliklerin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket esas sözleşmesinin son hali