Şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevapları aşağıda bulabilirsiniz.

1) Alarko Holding A.Ş.‘nin diğer şirketlerdeki iştirak oranı nedir?

Alarko Holding A.Ş.’nin diğer şirketlerdeki iştirak oranları ile ilgili detaylı bilgiye sitenin “Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları & Mali Tablolar” linkinde bulunan en son dönem Mali Tablo Bilanço Dipnotları dokümanından ulaşabilmektedir.

2) Alarko Holding A.Ş. hangi sektörlerde büyüme hedeflemektedir?

Mevcut faaliyet gösterdiğimiz Taahhüt, Arazi Geliştirme, Sanayi-Ticaret, Enerji ve Turizm sektörleri arasında özellikle Enerji ve Taahhüt alanlarında büyüme hedeflemekteyiz.

3) Alarko Holding A.Ş.‘nin Kar dağıtım politikası nasıldır?

Şirketin kar payı imtiyazlı hisse senedi yoktur. Kar dağıtımı yasal süreler içinde, SPK Mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

4) Alarko Holding A.Ş.’nin ortakları kimdir?

Ortaklık yapısına ilişkin detaylı bilgiye Kurumsal Yönetim / Son Durum İtibariyle Ortaklık Yapısı sayfasından ulaşılabilmektedir.

5) Alarko Holding A.Ş.’nin raporlama yaptığı muhasebe standartları nelerdir?

Alarko Holding A.Ş. 2004 yılında SPK Seri XI no 20 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ ve SPK Seri XI no 21 Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ doğrultusunda raporlama yapmıştır. Alarko Holding A.Ş. 2005 , 2006 ve 2007 yıllarında SPK Seri XI no 25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ doğrultusunda, 2008 yılından Haziran 2013'e kadar ise SPK Seri XI no 29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği doğrultusunda raporlama yapmıştır. Alarko Holding A.Ş. Haziran 2013'den itibaren SPK Seri II no 14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği doğrultusunda raporlama yapmaya devam etmektedir.

6) Taahhüt, Arazi Geliştirme projelerinin ortalama tamamlanma süreleri nelerdir?

Projeye göre değişmekle beraber, taahhüt projeleri ortalama 2 ila 3 yıl arasında, arazi geliştirme projelerinde ise her bir etap ortalama 2 ila 3 yıl arasında tamamlanmaktadır.

7) Alarko Taahhüt Grubu ne tür projeler ile ilgilenmektedir?

Alarko Taahhüt Grubu, metro ve hafif raylı sistemler, demiryolları, havalimanları, boru hatları ve diğer altyapı projeleri başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında çeşitli projeleri takip etmekte ve bu projeler hakkında çalışmalar yapmaktadır.

8) Alarko Holding özelleştirme ihaleleri ile ilgilenmekte midir?

Alarko Holding, başlıcaları enerji özelleştirmeleri olmak üzere muhtelif özelleştirme projeleri ile ilgilenmektedir.

9) Alarko Topluluğu şirketlerinden yeni halka arz edilmesi planlanan şirketler varmı?

Alarko Topluluğu şirketlerinden orta ve uzun vadede Enerji ve Turizm sektöründeki şirketlerin halka arz edilmeleri planlanmaktadır.

Mevcut faaliyet gösterdiğimiz Taahhüt, Arazi Geliştirme, Sanayi-Ticaret, Enerji ve Turizm sektörleri arasında özellikle Enerji ve Taahhüt alanlarında büyüme hedeflemekteyiz.