Cumhuriyet’in Geleceği Genç Öğretmenler


Alarko Holding Cumhuriyet’in 100. Yılında “Cumhuriyet’in Geleceği Genç Öğretmenler” Projesini Başlatıyor

Alarko Holding, Cumhuriyet’in 100. yılında gelecek nesilleri yetiştirecek 100 öğretmen adayını, dokuz ay boyunca sağlayacağı eğitim bursunun yanı sıra, yeni nesil eğitim teknikleri ve sosyal kabiliyetler kazandırmaya dönük gelişim programları ile destekliyor.

 
Alarko Holding’in liderliğinde, Katalist, Microfon ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliği ile hazırlanan ve 29 Ekim’de başlayacak “Cumhuriyetin Geleceği Genç Öğretmenler”” projesinde, Türkiye genelinde eğitim fakültelerinin son sınıflarında okuyan 100 genç kadın öğrenciye ulaşılacak. Proje kapsamında geleceğin öğretmenleri; “Çevrim içi eğitimde ders tasarımı”, “İzlence tasarımı”, “Çevrim içi ihtiyaç olunan teknoloji ve öğrenme bilgisayar okuryazarlığı”, “Çevrim içi öğrenmede transaksiyonel uzaklık, motivasyon, hazır bulunuşluk, bireysel farklıklıkları dikkate alma, iletişim ve sınıf yönetimi” gibi teknik alanların yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği ve çevre gibi konularda farkındalık ve kabiliyet kazandırmayı da içeren bir gelişim programından yararlanacaklar. Katılımcıların etkileşimli ve aktif katılımlı bir öğrenme ortamını deneyimleyerek kendi ders tasarımlarını yaparken referans alabilecekleri yöntem, araç ve teknikleri kullanmalarına odaklanan proje sayesinde, öğretmen adayları, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında dijital yeteneklerini geliştirerek gelecek nesillerin yetiştirilmesinde daha donanımlı rol modeller haline gelecekler.

Cumhuriyet’in Geleceği Genç Öğretmenler

Son Haberler

Bilimin Çakıl Taşları
24.5.2024

Bilimin Çakıl Taşları

Alarko ile Umutlar Yeniden Yeşeriyor Burs Projesi
24.5.2024

Alarko ile Umutlar Yeniden Yeşeriyor Burs Projesi