Alarko Mensubu Çocukları Bursu

Alarko, bilimsel alandaki maddi ve manevi desteğini, gelecek vadeden öğrencilere sağladığı karşılıksız burslar ile gösteriyor.

Alarko Mensubu Çocukları Bursu

  • Koşulları
   • Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.
   • Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.
   • Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı'na aittir.
   • Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.
   • Öğrencinin anne veya babasının Alarko şirketler Topluluğunda en az 5 yıl çalışıyor olması gerekmektedir.
   • Öğrencinin ailesinin 2020 yılı net gelirinin 55.000 TL'nin (ücret, ikramiye, sosyal yardım, prim ve ailenin diğer gelirleri dahil) altında olması gerekmektedir. (Bu gelir sınırı, her yıl yeniden belirlenir.)
   • Öğrencilerin bir önceki öğretim yılındaki notlarını belgeleyerek başarılarını kanıtlamaları amacıyla "karne" ve "başarı belgesi" fotokopilerini Burs İstek Formu ile birlikte Vakfa ibraz etmeleri gerekir.
   • Burs'a kesin hak kazanmak için, anne/babanın görev yaptığı şirket/Müessesenin en üst amirinin onayı alınır.
   • Öğrencinin yıl kaybetmemiş olması gerekmektedir.
   • Her aileden 1 öğrenciye burs verilir.
   • Öğrenci burs almaya; başarısının ve burs'a ilişkin şartlarının ortadan kalkmaması kaydı ile; Liseye başladıysa lise bitinceye kadar, üniversiteye başladıysa üniversite bitinceye kadar devam eder.
   • Öğrencinin anne veya babasının emeklilik ve ölüm nedeni dışındaki bir nedenle Alarko Topluluğu'ndan ayrılması halinde burs iptal edilir.
   Dr. Üzeyir Garih Bursu

   İncidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosa.

   • İ.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü son sınıf veya lisans üstü öğrenim gören 5 kız öğrenciye verilen burstur.
   İshak Alaton Bursu
   Topluluk Başkanımız Merhum İshak ALATON anısına,
   • A.Ü. Siyasal Bilgileri Fakültesi İşletme Bölümünden 2 kız öğrenci,
   • İ.Ü. İşletme Fakültesinden 2 kız öğrenci,
   • GS.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümünden 1 kız öğrenci olmak üzere, bu üniversitelerde son sınıfta veya lisans üstü öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.
   Dr. Üzeyir GARİH ve İshak ALATON bursları, Alarko Şirketler Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Destek Vakfı tarafından karşılanacaktır.
   Alarko Mensubu Çocuklarına Sunulan Burs
   Alarko Mensubu Çocuklarına sunulan bursun detaylarına ulaşmak için tıklayınız.
  • Ödeme Şekli
   • Aylık burs miktarı; 2020-2021 öğretim dönemi için; lise öğrencileri için 375 TL/ay ve Üniversite öğrencileri için 700 TL/ay'dır.
   • Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencinin banka hesap numaralarına yapılır.
  • Seçim Şekli

   Burs başvurusu, öğrencilerin daha önce doldurduğu ve Mensubun bağlı bulunduğu Şirketin Yöneticisinin de doğruluğunu onayladığı ALEV Burs İstek Formunun ALEV Yönetimine teslim edilmesi ile yapılır.

   Mensup Çocukları için ayrılan kontenjan ALEV'in aynı yıl verdiği Üniversite, E.M.L. ve Teknik Lise burs bütçesinin % 10'unu geçemez.

   Burs talebinin kontenjanı aşması durumunda müracaatlar arasından başarı sıralamasına göre seçim yapılır (Eşitlik halinde; öğrencinin yaşı, anne veya babasının kıdemi ve ailenin gelir düzeyi dikkate alınır.)

   Bursiyer seçimde Şirketlere göre dağılım ayrıca dikkate alınır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU