Alarko-Carrier Fortune Dergisi’nin “En Büyük 500 Şirket” Listesinde


Fortune-Türkiye dergisi 2009 yılından bu yana düzenlediği “Türkiye’nin En
Büyük 500 Şirketi” araştırmasının 2015 yılı sonuçlarını açıkladı. 2009 yılından bu yana “En Büyük 500 Şirket” listesinde yer alan şirketimiz Alarko-Carrier, 2015 yılı verilerine göre hazırlanan listede 351, Alarko-Alsim şirketi ise 353. sırada yer aldı.

“Türkiye’nin Devler Ligi” başlığı altında sunulan, finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune-500 araştırması şirketler bakımından bir prestij, iş dünyasında ve ekonomik çevrelerde referans olarak kabul ediliyor.

Dergide araştırmanın amacı “satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük firmalarının belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanması” olarak belirtiliyor. Listede şirketlerin tüm mali ve finansal verilerine yer verilirken, büyüklük sıralaması “net satış” değerleri üzerinden yapılıyor. Net satış ve diğer verilerin bir yıl öncesine göre değişimleri ayrıca değerlendiriliyor. Dergide 2009 yılından bu yana tüm değerler birlikte yayınlandığı için şirketlerin son yedi yıllık gelişimleri de gözlenebiliyor. Dergide şirketimize ayrılan değerlendirme tablosunda şirketimiz 2015 yılı içinde yaklaşık 436,6 milyon TL net satış gerçekleştirmiş ve 2014 yılı net satış değerine (407,6 milyon TL) göre satışlarını %7,6 oranında artırmıştır. Derginin değerlendirmesine göre 500 şirketin toplam satışlarındaki artış %7,5’tür. Şirketimiz 2015 satış değeri ile ortalamayı tutturmuş ve listede 2014 yılındaki yerini korumuştur. Listede açıklanan Vergi Öncesi Kar değerine göre şirketimizin 2015 yılındaki VÖ karı 45,1 milyon TL olmuş ve 2014 yılına göre %25 artmış.

Derginin değerlendirmesine göre 2015 yılında tüm şirketlerin esas faaliyet karları %13,5 düşüşle 38,4 milyar liraya gerilemiş, şirketlerin net karı ise geçen yıla göre yüzde 1,96 oranında düşerek 26,8 milyar liraya inmiştir.

Bu değerler dikkate alındığında şirketimizin ekonomik bakımdan oldukça zor geçen 2015 yılında kârlılık bakımından ortalamanın üzerinde bir başarı gösterdiği söylenebilir. Nitekim listedeki “VÖ Kâr/Net Satış” oranı 2014’de 8,8 iken 2015’de %16 artışla 10,2’ye yükselmiştir. Net satıştaki artış %7,6 iken VÖ Kâr/Net Satış
değerindeki artış %16 olmuştur. Şirketimiz bakımından tek olumsuz gelişme ihracat verilerinde görülüyor. 2014’de 75,2 milyon TL olan ihracat 2015’de %21’lik azalma ile 59,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ancak 2010-2012 yılları arasında ortalama %2,5 artan ihracat 2013 yılında, USD ve TL paritelerindeki oynamalar nedeni ile %47’lik bir artışla 75 milyon TL ile zirve yapmıştır. Normal %2,5 artış trendi devam etseydi 2013 yılındaki ihracat 53, 2014 yılında 54,5, 2015 yılında ise 56 milyon TL olarak gerçekleşecekti. Bu trende göre 2015 yılı 59,5 milyon TL ihracat geliri
ortalamanın üzerinde bir artışı göstermektedir.

Sonuç olarak Türkiye ve dünyadaki siyasal, toplumsal gelişmelerin sonucu ekonomik bakımdan zor geçen 2015 yılında şirketimizin tüm sektörler değerlendirmesinde ortalamanın üzerinde bir başarı gösterdiği belirlenebilir.

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Profesyonel ve uzman kadrolarla yürütülen çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise firmaların kendilerinden elde edilmiştir.

Listedeki şirketler net satışlarının büyüklüklerine göre sıralanıyor. Net satışlar, yıl içinde ana faaliyetlerle ilgili elde edilmiş hizmet ve diğer gelirleri de kapsıyor. Net satışlardaki değişim bir önceki yıla göre olan artışın veya azalışın yüzdesini ifade ediliyor. Kâr rakamları, finansal tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uyarınca hazırlamamış olan şirketler için gelir tablolarındaki vergi öncesi kâr ile finansman giderinin toplamını, (UFRS) uyarınca hazırlamış şirketler için ise vergi öncesi kâr ile finansal giderlerin toplamını ifade ediyor. FVÖK’teki değişim, bir önceki yıla göre olan artışın veya azalışın yüzdesini gösteriyor. İhracat, Türkiye’de üretilip yurtdışına yapılan mal ve hizmet satışını ifade ediyor.

Ancak uluslararası faaliyetleri olan bazı şirketlerde ihracat, Türkiye dışında üretilip satılan mal ve hizmetlerin gelirini de kapsıyor. Listede yer alan şirketlerin hangi sektörde faaliyet gösterdiklerinin saptanması aşamasında şirketlerden tedarik edilen bilgilerin yanı sıra web siteleri, denetçi raporları ve faaliyet raporları da inceleniyor. Her şirkete tek bir sektör kodu verilmesi zorunluluğu nedeniyle birbirinden çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere
ağırlıklı faaliyet konularına göre kod veriliyor. Borsa şirketleri için ayrıca piyasa değeri, hisse başına kâr, yatırımcı kârlılığı gibi ek değerlendirmeler de yapılıyor.

Alarko-Carrier Fortune Dergisi’nin “En Büyük 500 Şirket” Listesinde

Son Haberler

Türkiye’nin Köklü Kurumlarından Alarko Holding, 70. Yılını Yeni Yatırımları, Yeni Hedefleri ve Yeni Logosu ile Kutluyor
14.6.2024

Türkiye’nin Köklü Kurumlarından Alarko Holding, 70. Yılını Yeni Yatırımları, Yeni Hedefleri ve Yeni Logosu ile Kutluyor

Alarko Holding, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Odaklı Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Kadınların Gücüne Güç Katıyor
10.6.2024

Alarko Holding, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Odaklı Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Kadınların Gücüne Güç Katıyor

Alarko, Enerji Sektörünün Geleceğini Belirleyecek Bir Yatırıma İmza Attı
10.6.2024

Alarko, Enerji Sektörünün Geleceğini Belirleyecek Bir Yatırıma İmza Attı