İshak Alaton

Alarko'da ben yok, biz varız.

Bilgiye Susamışlık

Bugün altmış televizyon kanalı, günün yirmi dört saatinde dış dünyayı Anadolu gençlerinin evine getirdi. Bu büyük değişim, gençlerin bakış açısını genişletti.
Zihinsel jimnastik oyunları, sebep-sonuç-tedbir zincirini kurmada ve mantıklı çözümler üretmede, gençliğe büyük katkı sağladı. Belki de en önemlisi, gençlik bugün ''hiçbir şey bilmediğini bilir'' noktaya geldi. Bu noktadan sonra bilgilenme yarışına girme heyecanını yaşamaya başladı. Türkçe'nin yeterli olmadığını, en az İngilizce'yi, belki de yanında Almanca'yı veya Rusça'yı öğrenmenin önemini kavradı. Başarıyı Türkiye'nin sınırları dışında arayan gençler hızla çoğaldı.

İş dünyasında geçerli kurallar arasında, ''Sorumluluk verilmez, alınır.'' kuralı bugün Anadolu gençliğimize yeni bir yönetim felsefesi arayışını yansıtıyor. Yeni kuşak girişimci Türk Gençliği, Avustralya'nın çöllerine ya da Sibirya'nın karanlık köşelerine gitmeyi göze alacak kadar kendine güveniyor. Bu gençliğin dış dünyadaki başarılarına bizler büyük katkıda bulunabiliriz. Onlara yol göstermede, uzun yılların birikiminden onları yararlandırmada bizlerden destek bekliyorlar. Bu desteği vermek bizim için bir borçtur.

Özellikle de o yörelerde doğup büyümüş, ve sonradan İstanbul veya diğer büyük şehirlerimizde başarılı olmuş sanayici iş adamlarımızın, doğdukları yörenin insanını unutmadıklarını ve onlara yeni iş sahaları açacak yatırımları planlayacaklarına inanıyorum. Bu yolda son zamanlarda gördüğüm nispeten küçük ancak anlamlı yatırım projeleri, bu müspet yolda zihinsel bir heyecanın başladığını bana müjdeliyor.

İshak Alaton

Gençlik bugün ''hiçbir şey bilmediğini bilir'' noktaya geldi.