Dr. Üzeyir Garih

Yazgımız yeni ve iyi fikirler üretmekle iyileşir.
 • Türk insanının dinamizmi ülkemizin yüksek potansiyelini dinamiğe çevirebilecek güçtedir.
 • İlgi, çalışanı kuruma bağlayan en önemli ana öğedir
  İş Hayatında Motivasyon 4, s. 99
 • İş ahlakı, iş adamlarını şirket çıkarlarını önde tutmayıp ülke çıkarlarını ön planda tutmalarını emreder.
 • Benim kanıma göre insanların ömürlerini uzatmak sadece yaşama süresini uzatmakla olmuyor, hayatlarının her saniyesini doldurmalarıyla gerçekleşebiliyor.
  Yönetim Teknikleri
 • Mutluluk insanın maddi ve manevi hayatında yukarıya giden bir gelişimin doğal sonucudur.
  Deneyimlerim III, s. 310
 • Sevginin ölçüsü sevilen için yapılabilecek fedakarlık şeklinde tanımlanabilir.
  Deneyimlerim V, s. 153
 • Başarının oturduğu temel üzerine de eseri oturtmak ve çatısını tamamlamak gerekir. Eserin gövdesi iş adamının manevi özellikleri olan dostluk, ahlak ve şefkattir.
  Deneyimlerim II, s. 20
 • Üstün başarılar tolerans, alçak gönüllülük ve evrensel zihniyetle kabildir.
  Deneyimlerim II, s. 9
 • Sevgi eksikliği kişinin yükselmesini engeller.
  Deneyimlerim III, s. 71
 • Bir kurumda en önemli öge insandır.
  Deneyimlerim III, s. 133
 • İş yönetilmez, yönetilen kaynaklardır.
  Deneyimlerim II, s. 115
 • Her yatırımda önde gelen öğe insandır. İnsan dehası, düşünce, tasarım ve emeği olmadan yatırımın başarılı olması asla düşünülemez.
  Deneyimlerim II, s. 137
 • İnsanları seviniz. Dost çevrenizi genişletiniz. Dostlukları çıkarınız için kat'iyyen kullanmayınız. Dostu ancak haklı davanızı uygun kişilere anlatabilmek için kullanınız.
  Deneyimlerim III, s. 78
 • Dirayetli yöneticiler dengeleri iyi ölçüp, tartıp koruyarak dengesizlikleri ortadan kaldırarak başarıya ulaşabilirler.
  Deneyimlerim V, s. 157
 • Bir problemin çözümü, problemin ortaya konmasındaki açıklık oranındadır. Yanıtı büyük oranda açık bir şekilde sorulmuş soru içinde saklıdır.
  Yönetim İlkleri 1, s. 256
 • Yönetici sistem ve yapıyla, lider insanla ilgilenir.
  Yönetim İlkleri 1, s. 275
 • Fikirlerin gelişmesi ve gerçek çözümün bulunması, çoğu kez ekip içinde ikili diyaloglarla kolaylaşır.
  İş Hayatında Motivasyon 4, s. 31