Dr. Üzeyir Garih

Yazgımız yeni ve iyi fikirler üretmekle iyileşir.

İnsanlar geleceklerini düşünmek, planlamak ve planlarını uygulayabilmek aşamasına gelebildikleri oranda mutlu olurlar. Aslında mutluluk insanın maddi ve manevi yaşamında yukarıya giden bir eğilim şeklinde de tanımlanabilir. Artan maddi ve manevi başarı genelde insanları mutlu kılar.

Eğitim düzeyi gün geçtikçe yükselen pırıl pırıl bir gençliğe sahip olmamız gelecek için bizi her yönden bizi umutlandırıyor. Bir zamanlar bizleri ürküten dış ülkelere beyin göçü bugün için bir avantaj gibi görünmeye başlamıştır. Yabancı ve özellikle batı ülkelerinde kısa veya uzun süreli olarak iş bulup çalışmaya başlayan gençlerimiz, bir yandan üstün beyin gücümüzü dünyaya kanıtlarken diğer yandan yurdumuzun, ülkemizin ve ulusumuzun en büyük gereksinimlerinden biri olan tanıtımımızı da hissedilir oranda gerçekleştirmektedirler. Halihazırda yalnız ABD'de yüksek tahsillerini sürdüren 40.000'i aşkın üniversite öğrencimizin ve Avrupa'da da bunun birkaç katının bulunması gelecek için büyük umutlar vadetmektedir.

Globalleşen veya başka bir deyimle ticari sınırların kalkmakta olduğu dünyamızda bilişim ve iletişim en önemli karlılık öğelerinden biri durumuna gelmiştir. Beyin gücü günümüzde diğer tüm güçlerin üstünde bir rol oynamaktadır.

Kişi bilgisi, sermayeyi doğuran bir unsur haline gelmiştir. Ülkemizde araştırma ve geliştirmeye yönelik, teknoparklar, teknokentler, kurulma aşamasında olup yakın bir gelecekte ''Risk Sermayesi'' yani ''Venture Capital'' uygulaması ülkemizde de başlayacaktır. Okumuş, bilgili, yetenekli, gençlerimizin bu fırsatlardan yaralanmaları artık kaçınılmazdır. Bu durumda ülkemizde geliştirilecek bilgi ve buluşların dünya pazarlarına aktarılma aşaması yakın geleceğimizdedir. Bunun yanı sıra genç nüfusumuzun da meslek okullarında yetiştirilmelerine de hız verildiği görülmektedir. Üretimde çok başarılı olacak ve bir süre için batıdaki benzerinden ucuz olacak bu iş gücünün rekabet olanakları yabancı sermayeyi mutlaka ülkemize taşıyacaktır.

Gençlere önerilerim;

Okuyunuz mutlaka okuyunuz. Çağdaş bilgilere hakim olabilmek için kendi bilgilerinizi devamlı yenileyip geliştiriniz. Bir yandan bilgiyi uygulayan diğer yandan bilim ve teknolojiyi üreten durumlardan birini seçiniz ve o yönde ilerleyiniz. Serbest çalışmayı düşünüyorsanız ''Risk Sermayesi''nden yararlanmayı deneyiniz. Serbest çalışacaksanız tüm olayları kuşbakışı görebileceğiniz küçük veya ortaboy kurumlarda işe başlayıp, gözlerinizi ve kulaklarınızı dört açıp işlerin sürecini kavramaya çalışınız. Bir kurumda yükselmeyi düşünüyorsanız, başlangıçta yüksek gelir yerine yüksek oranda öğrenimi ve iş başında eğitimi tercih ediniz. Sebat edip öğrendiklerinizi iyi uygulayabileceğinizi amirlerinize kanıtlayınız.

Eğitimli ve çalışkan tüm gençlerimizi kendi çaplarında parlak birer geleceğin beklediğinden eminim. Genç kardeşlerime başarılar dilerim.

Dr. Üzeyir Garih

Eğitimli ve çalışkan tüm gençlerimizi kendi çaplarında parlak birer geleceğin beklediğinden eminim. Genç kardeşlerime başarılar dilerim.