TAAHHÜT GRUBU

Vizyonumuz

Globalleşen dünyanın yeniden inşasında, müşterilerin, çalışanların, ortakların ve toplumun ilk tercih edeceği uluslararası bir müteahhitlik şirketi olmaktır.

Misyonumuz

Yeni dünyanın inşasında öncülük yapmak, teknolojiyi, bilgiyi ve insanı, yaratıcı bir organizasyon ile bir araya getirip, doğaya saygılı, güvenilir, kaliteli taahhüt hizmeti vererek, müşterimizi, paydaşlarımızı ve çalışanlarımızı tatmin etmektir.

Taahhüt Grubumuz, yurt içinde ve yurt dışında, genel müteahhit olarak, havaalanı, raylı sistem, büyük altyapı, endüstriyel tesis, iş merkezi, otel, hastahane ve benzeri projelerin anahtar teslimi yapımını gerçekleştirmektedir.

Taahhüt Grubu’nun proje yönetim felsefesi, “otonom yönetim ve merkezi denetim” esasına dayanmaktadır. Her proje, ayrı bir kâr merkezi olarak kabul edilmekte ve stratejik düşünmek, etkin karar alma politikalarını geliştirmek, iş yapım sürelerini kısaltmak, maliyetleri minimuma indirmek ve kaliteyi sürekli arttırmak için organizasyon ve yönetim sistemlerimiz devamlı olarak gözden geçirilmektedir.

 

Geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren grubumuzun yeni pazar arayışları, 2015 yılında da devam etmiş, mevcut çalışma bölgelerine ilave olarak, Katar, Umman, Yemen, Fas, Cezayir, pazarları dışında, Romanya da, büyük kapsamlı proje geliştirmelerine ağırlık verilmiştir. Grubumuz, 2016 yılında bu bölgelerden, ciddi bir iş potansiyeli beklemektedir.

Alarko Taahüt Grubu’nda “Hedeflere Göre Yönetim” prensibi esastır. Performans Yönetim sistemimizde hedeflerin dışında, tüm çalışanların genel yetkinlik ve yönetsel yetkinlik performansları da sürekli izlenir . Bu sayede, her bir çalışanın sonuç odaklı çalışma, kaynakları etkin kullanma, temsil, şirket politika ve kurallarına uyum, sorumluluk anlayışı, vizyoner liderlik, yetki devri ve eleman yetiştirme, stratejik düşünce - politik yaklaşım ve yönetim ve motivasyon konularında gelişmesi sağlanır.

2015 yılında, gerek iç denetimlerle, gerekse uluslararası ölçekte kabul görmüş dış denetim firmalarıyla, şantiyelerimizin sürekli ve periyodik olarak denetlenmesine ilişkin faaliyetler yürütülmüş, denetimde etkinlik artırılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz sayesinde, iş kazalarında ciddi azalmalar sağlanmış, kaza oranlarımız gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaşmıştır. Aynı zamanda, uygulanmasına devam edilen Çevre Yönetim Sistemimiz, faaliyetlerimizde çevreye verilmesi muhtemel zararları kabul edilebilir düzeylere indirmiştir. Şirketimiz ISO 9001:2000, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerine sahip olup, yönetim sistemlerimiz sürekli olarak geliştirilmektedir.

Taahhüt Grubu’nun faaliyet gösterdiği alanlar, ana hatlarıyla aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir;

 • Rafineri, Kimya ve Petrokimya Tesisleri
  • Rafineriler
  • Petrokimya Tesisleri
  • Kimya Proses Tesisleri
  • Tank Çiftlikleri
 • Endüstriyel Tesisler
  • Fabrika İnşaatları ve Ekipman Montajı
  • Maden İşleme ve Zenginleştirme Tesisleri
  • Metalurji ve Elektrometalurji Tesisleri
  • Demir Çelik Tesisleri
  • Çimento ve Kireç Fabrikaları
 • Enerji Tesisleri
  • Hidroelektrik Santrallar
  • Termik Santrallar
  • Kombine Çevrim Santralları
  • Isı Geri Kazanım Sistemleri
 • Boru Hatları
  • Petrol Boru Hatları
  • Doğalgaz Boru Hatları
  • Su Boru Hatları
  • Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Şebekeleri
  • Kompresör İstasyonları
  • Pompa İstasyonları
 • Su ve Atıksu İletim Hatları ve Arıtma Tesisleri
  • Atıksu Arıtma Tesisleri
  • İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri
  • Endüstriyel Su Arıtma Tesisleri
  • Atıksu Deniz Deşarj Hatları
  • Su Temin ve Sulama Sistemleri
 • Ulaştırma Projeleri
  • Havalimanları
  • Demiryolları
  • Metro
  • Hafif Raylı Sistemler
  • Sinyalizasyon Sistemleri
  • Karayolları, Otoyollar
  • Tüneller, Köprüler
 • Konut Projeleri ve Hizmet Binaları
  • Uydukentler
  • Toplu Konutlar
  • Lüks Konutlar
  • İş Merkezleri
  • Ticaret Merkezleri
  • Hastaneler
  • Oteller
  • Askeri Tesisler

Yapımı devam eden projelerle, yıl içinde tamamlanan, bakım ve işletme sorumluluğu devam eden  ve yeni alınan işlerin son durumları aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Kazakistan Taldykol Göl Rehabilitasyonu ve Atık Su Arıtma Tesisi 5. Faz Projesi

 

Taldykol göl rehabilitasyonu ve Atık Su Arıtma Tesislerinin son etabı olan Arıtma tesisi yapımı ile ilgili sözleşme, Aralık 2013 tarihinde Astana Valiliği ile imzalanmıştır.

Mevcut 136,000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi, bu projenin yapımı ile birlikte 254,000 m3/gün kapasitesine çıkacaktır.

Tesis bünyesinde çökeltme tankları, havalandırma tankları, gravite tankları, arıtma binası, havalandırma binası, çamur susuzlaştırma ve kurutma sahaları, ızgara filtre binası, ham çamur pompa binaları ve pompa istasyonları bulunmaktadır. İşin süresi 39 aydır.

Aralık 2015 sonu itibarı ile projenin fiziksel ilerlemesi %47’ye ulaşmıştır. 2017 yılının ortasında projenin tamamlanması ile birlikte, mevcut ve yeni yapılacak olan arıtma tesislerinden arıtılan suyun Astana şehrinin ortasından geçen Esil nehrine verilebilmesi mümkün olacaktır.

 Kazakistan Taldykol Göl Rehabilitasyonu ve Atık Su Arıtma Tesisi 3. Faz Projesi

 

Ekolojik bir proje olan ve Astana Valiliği tarafından ihale edilen Taldykol Arıtma Projesi 3. Faz işlerinin sözleşmesi, Mart 2012 tarihinde imzalanmıştır. 45 ay yapım süreli proje kapsamında, 65 milyon m³ hacmindeki Taldykol Atık su gölü tarafımızca temizlenerek rehabilite edilecektir.

Göl tabanında çökelmiş halde bulunan yaklaşık olarak 4,1 milyon m³ atık su çamuru, dışarıya alınarak kurutulacak ve çevreden getirilecek uygun vasıflı toprakla karıştırılarak, göl çevresinde yaklaşık 17 milyon m² arazi tesviye edilerek yeşillendirilecektir. Projede yapım faaliyetleri halen devam etmekte olup 2015 Aralık sonu itibarı ile fiziksel ilerlemede %32 mertebesine ulaşılmıştır. Projenin, 2017 yılının ortasında tamamlanması planlanmaktadır.

İstanbul Belediyesi Kabataş Mahmutbey Metro Projesi

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ile 13.05.2015 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre, şehrin en önemli arterlerinden biri olan 22.5 kilometrelik Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında saatte bir yönde 70.000 Yolcu taşınması planlanmaktadır.

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının, yaklaşık 5,5 Km uzunluğundaki Kabataş-Mecidiyeköy tünelinin yapımı, TBM/NATM yapım tekniği ile gerçekleştirilecektir. Söz konusu hat üzerindeki 3 adet istasyonun kaba inşaat işleri, giriş-çıkış yapıları ile Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı üzerindeki 18 adet istasyonun ince işleri tarafımızca yapılacaktır.

Ayrıca güç temini ve dağıtımı, sinyalizasyon, haberleşme ve kontrol sistemleri, yardımcı tesisler, yürüyen merdiven, asansör, çevresel kontrol sistemi, demiryolu işleri depo ve bakım sahasının inşaat işleri, ince işleri, elektromekanik sistemlerinin temin, montaj ve işletmeye alma işleri de sözleşme kapsamı içindedir.

24 ay süreli işletme ve bakım gözetimi hizmeti verilmesi, işletme ve bakım el kitaplarının hazırlanması, 2 yıllık yedek parça ve sarf malzemeleri ile özel alet ve teçhizatlarına temini, eğitimlerin işbaşında ve yurt dışında verilmesi işleri de diğer yükümlüklerimiz arasındadır.

Metro hattının, 2018 yılının ortasında işletmeye alınması öngörülmektedir.

Ankara Metro Projesi

Proje kapsamında;

-          Mevcut Kızılay–Batıkent hattındaki Elektro-mekanik İşlerinin yenilenmesi,

-          Batıkent-OSB metro hattındaki Elektro-mekanik İşlerinin yapımı,

-          Kızılay-Çayyolu 2 hattındaki Elektro-mekanik İşlerinin yapımı,

-          Kızılay-Çayyolu 2 hattında sinyalizasyon sisteminin yapılması,

-          Tandoğan-Keçiören hattında sinyalizasyon sisteminin yapılması,

-          Macunköy’de ki depo, atölye ve kontrol merkezinin sistem gereklerine göre yenilenmesi veya tadil edilmesi,

-          Mevcut 108 aracın sinyalizasyon, anons, telsiz vb sistemlerinin yeni sistemlere göre yenilenmesi,

-          İleride alınacak 324 aracın sinyalizasyon için araç üstü ekipmanlarının temini, montajı ve devreye alınması işlerini yer almaktadır.

-         Projenin yapım faaliyetleri tamamlanmış, Batıkent-Sincan hattı ve Kızılay-Çayyolu hattı işletmeye açılarak yolcu taşınmasına başlanmıştır.

-         Sözleşmeye dahil edilen Tandoğan-Keçiören M4 hattına ilave işlerin 2015 sonu itibarı ile %90’ı tamamlanmış olup geri kalan işlerin, diğer yüklenicilerin programına bağlı olarak 2016 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.

İstanbul Belediyesi Levent – Hisarüstü Metro Projesi

 

Tarafımızca tesis edilen Levent-Hacıosman arasındaki metro hattı sözleşmesine ilave olarak, yaklaşık 4.7 km uzunluğunda 4 yer altı istasyonu içeren Levent-Hisarüstü hattı, Aralık 2012 tarihinde ana sözleşmeye ilave edilmiştir. Tasarım, inşaat, malzeme temini, montaj, devreye alma, deneme işletmesi ve 2 yıllık işletme ve bakım gözetimi dâhil, anahtar teslimi olarak mevcut sözleşme kapsamına dâhil edilen hattın yapım süresi 26 ay olarak planlanmıştır.

Hat 2015 yılının başında ticari işletmeye açılmıştır. Projenin 24 aylık işletme ve bakım gözetimi halen devam etmektedir.

Aynı proje kapsamı içerisinde Sanayi - Seyrantepe istasyonları arasında ilave bağlantı hattı da 2015 yılı içerinde tamamlanmış ve işletmeye alınmıştır. Bu sayede Seyrantepe İstasyonuna bağlanan gidiş-geliş hatları, tamamen birbirinden ayrılarak tren sefer süreleri kısaltılmış ve maç senaryosuna göre yolcuların Ali Sami Yen stadyumuna erişimi ve stadyumdan tahliyesi daha hızlı bir şekilde sağlanabilmiştir.

İstanbul Belediyesi Taksim – Yenikapı Metro Projesi

 

Taksim – Yenikapı arası elektromekanik ve ince inşaat işlerini kapsayan projenin, Şişhane Taksim arası ticari işletmesi uzun bir süreden beri devam etmektedir. Proje, mevcut Taksim - 4. Levent Metrosu ile tam uyum sağlayacak şekilde Şişhane, Unkapanı, Şehzadebaşı ve Yenikapı İstasyonları ile 5.200 m’lik tünelde çift hat metro’ya yönelik imalatları kapsamaktadır. Projede, istasyon bölgelerindeki ince inşaat işlerinin imalatları yanında, enerji temini ve dağıtımı, sinyalizasyon, kontrol ve haberleşme, scada, aydınlatma, telsiz, telefon, tünel ve özel alan havalandırma gibi sistemler ve sıhhi tesisat, yürüyen merdivenler, asansörler ve hat işleri gibi imalatlar da yer almaktadır. Ayrıca yine işletmesi devam eden Aksaray - Havalimanı hafif metro hattının Yenikapı ile bağlantısı tamamlanarak devreye alınmıştır. Bu sayede İstanbul Metrosu Atatürk Havalimanı, Esenler Otogar metro ve boğaz tüp geçit entegrasyonları sağlanmış bulunmaktadır. Arkeolojik kalıntılar nedeniyle idare tarafından yer teslimi geciken Vezneciler istasyonun güney konkorsu ile Yenikapı otopark yapı alanlarındaki yapım faaliyetlerinin 2016 yılının ilk yarısında tamamlanacağı öngörülmektedir.

Karakuz Barajı ve HES Projesi

ALTEK ALARKO Elektrik Santralleri Tesis İşletme ve Tic. A.Ş. tarafından Adana İli, Pozantı İlçesi, Körkün Çayı üzerinde, Karakuz Barajı ve 77,4 MWm / 76 MWe kurulu gücünde Hidroelektrik Santrali’nin (HES) yapımı işine Şubat 2013 de başlanmış ve 2014 yılı son çeyreğinde DSİ kabul işlemleri tamamlanmıştır. Tesis 2015 yılı içerinde işletmeye alınmıştır.

Sadece enerji üretimi amaçlanarak geliştirilen proje kapsamında, Baraj Gövde Yapısı (Beton), Derivasyon Tüneli, Baraj Sağ ve Sol Sahil Yolları, Enerji Tünel Su Alma Yapısı, Memba ve Mansap Batardoları, Enerji Tüneli, Enerji Tünel Çıkış Yapısı, Cebri Boru, Denge Bacası, Vana Odası, Santral ve İdare Binası, Santral ile Enerji Tüneli arasında ulaşım yolları ile 154 kV Şalt Sahası ve Enerji Nakil Hattı işleri gerçekleştirilmiş;

Baraj bünyesi içerisindeki 11 Km uzunluğu olan Enerji Tünelinin yapımda, en son teknolojiye göre özel olarak projelendirilmiş 2 adet TBM (Tunnel Boring Machine) Seti kullanılmıştır.

Kazakistan Aktau Manasha Yol Projesi

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2012 yılında 4 lot halinde ihale edilen Şetpe-Beynau arasındaki 210 km’lik karayolu yapımı, 2014 sonu itibarı ile tamamlanmış ve her bir lotun ayrı ayrı geçici kabulleri yapılmıştır. 2015 yılında garanti dönemi yükümlükleri devam eden projenin 2016 yılının sonunda kesin kabul işlemleri gerçekleşecektir.

Proje kapsamında toprak işleri, menfez ve drenaj yapıları, köprü, yol alt temel, temel poroz, binder ve aşınma asfalt tabakaları ile yatay ve düşey yol işaretlemeleri gerçekleştirilmiştir.

 

Yol projesinin yapım safhasında, yaklaşık 4 milyon m3 toprak hareketi yapılmış, 2,5 milyon ton taş kırılmış, 40 bin ton bitüm, 25 bin m³ çimento kullanılmıştır. Ayrıca 1 adet köprü, 178 adet menfez, 210 km asfalt yol yapılmış.aktadır. Mevcut ekipman parkımıza ilave edilen 45 parça yeni iş makinası, 96 adet kamyon, 2 adet 240 t/h kapasiteli asfalt plenti ve 1 adet 400 t/h kapasiteli konkasör tesisi ile sözkonusu işlerin tamamı kendi ekipmanımız ve yetkin işgücü kaynaklarımızla gerçekleştirilmiştir tesisin halen garanti dönemi devam etmektedir.

Kazakistan Bozshakol Bakır KonsantreTesisi

Kazakistan’nın kuzey doğusundaki Pavlodar bölgesinde, yılda 25 Milyon ton kapasiteli Bakır konsantre tesisinin, dizayn, proses ekipmanlarının temin süreci ve tüm tesisin inşaatı, kısmen mekanik ve elektrik sistemlerinin yapım işlerinde, 2014’ün sonunda tamamlanmıştır.

Projedeki süpervizörlük ve bakım dönemi sorumlukları 2015 sonu itibarı ile tamamlanmıştır.

Sözleşme kapsamında Karayolu, Demiryolu, Gölet yapıları, Betonarme - Çelik ve Prefabrik Yapılar, Kısmi Ekipman ve Mekanik Tesisat Montajları ve Full Otomasyonlu Üretim Kontrol Sistemleri ile Non Proses Binalar ve yaşam tesisleri anahtar teslimi olarak kurulmuş ve işverene teslim edilmiştir.

Proje kapsamında 35 bin m2 proses binaları, 15 bin m2 non-proses binaları, bin beşyüz kişinin yaşayacağı 27 bin m2 lik kalıcı kamp tesisi, 34 km karayolu, 35 km demiryolu, 1 adet torak gövde dolgulu atık göleti ile muhtelif yapılar tesis edilmiş ve bu yapılar için, iki milyon m3 kazı, altıyüz bin m3 dolgu, yüz otuz bin m3 betonarme, yüz seksen bin ton çelik, yüz doksan bin m2 kaplama malzemesi kullanılmıştır. Projede pik noktada ortalama 2,300 Türk ve Kazak personel görev almıştır.

Kazakistan Taldykol Göl Rehabilitasyonu ve Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz Projesi

Astana valiliği ile Eylül 2012 tarihinde imzalanan Taldykol göl rehabilitasyonu 4. Faz yapım işlerinin sözleşme süresi 36 Aydır. Proje kapsamında atık su arıtma tesisi ana arıtma binası inşaatı, diyafram duvar ve diğer yardımcı tesislerin yapımı bulunmaktadır. Yapımına 2013 yılında başlanan işte inşaat faaliyetleri tamamlanmış olup, UNESCO standartlarında arıtma yapan tesisin test ve devreye alma işlemleri 2015 yılında tamamlanmıştır. Tesisin 2016 yılında garanti ve bakım dönemi sorumlulukları devam edecektir.