TAAHHÜT GRUBU

Vizyonumuz

Globalleşen dünyanın yeniden inşasında, müşterilerin, çalışanların, ortakların ve toplumun ilk tercih edeceği uluslararası bir müteahhitlik şirketi olmaktır.

Misyonumuz

Yeni dünyanın inşasında öncülük yapmak, teknolojiyi, bilgiyi ve insanı, yaratıcı bir organizasyon ile bir araya getirerek, doğaya saygılı, güvenilir, kaliteli taahhüt hizmeti vererek müşterimizi, paydaşlarımızı ve çalışanlarımızı tatmin etmektir.

Taahhüt Grubumuz,  yurt içinde ve yurt dışında, genel müteahhit olarak, havaalanı projeleri, raylı sistem projeleri,  büyük altyapı işleri, endüstriyel tesisler, iş merkezi, otel, hastahane ve benzeri projelerin anahtar teslimi yapımını gerçekleştirmektedir.

Proje yönetim felsefemiz “otonom yönetim ve merkezi denetim” esasına dayanmaktadır. Bu çerçevede her proje ayrı bir kâr merkezi olarak kabul edilmekte ve stratejik düşünmek, etkin karar alma politikalarını geliştirmek, iş yapım sürelerini kısaltmak, maliyetleri minimuma indirmek ve kaliteyi sürekli arttırmak için organizasyon ve yönetim sistemlerimiz devamlı olarak gözden geçirilip yenilenmektedir.

Yeni pazar arayışlarımız 2014 yılında da geniş bir coğrafyada devam etmiş, mevcut çalışma bölgelerine eklenen Katar, Umman, Yemen, Fas, Cezayir pazarları yanında Romanya’da da büyük kapsamlı proje geliştirmelerine ağırlık verilmiştir. Bu bölgelerde 2015 ve sonraki yıllarda ciddi bir iş potansiyeli beklemekteyiz.

Yönetim sistemimizin özünü “Hedeflere Göre Yönetim” prensibi oluşturmaktadır. Performans yönetim sistemimizde hedeflerin dışında, tüm çalışanların genel yetkinlik ve yönetsel yetkinlik performansları da sürekli izlenir. Bu sayede, her bir çalışanın sonuç odaklı çalışma, kaynakları etkin kullanma, temsil, şirket politika ve kurallarına uyum, sorumluluk anlayışı, vizyoner liderlik, yetki devri ve eleman yetiştirme, stratejik düşünce, yönetim ve motivasyon konularında gelişmesi sağlanmaktadır. 2014 yılında, gerek iç denetimlerle, gerekse uluslararası ölçekte kabul görmüş dış denetim firmalarıyla, şantiyelerimizin sürekli ve periyodik olarak denetlenmesine ilişkin faaliyetler yürütülmüş, denetimde etkinlik artırılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz sayesinde, iş kazalarında ciddi azalmalar sağlanmış, kaza oranlarımız gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaşmıştır. Aynı zamanda uygulanmasına devam edilen Çevre Yönetim Sistemimizle, faaliyetlerimizde çevreye verilmesi muhtemel zararların kabul edilebilir düzeylere indirilmesi sağlanmıştır. Şirketimiz ISO 9001:2000, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerine sahip olup, yönetim sistemlerimizin sürekli olarak geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Taahhüt Grubumuzun faaliyet gösterdiği alanlar, ana hatlarıyla aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir.

 • Rafineri, Kimya ve Petrokimya Tesisleri
  • Rafineriler
  • Petrokimya Tesisleri
  • Kimya Proses Tesisleri
  • Tank Çiftlikleri
 • Endüstriyel Tesisler
  • Fabrika İnşaatları ve Ekipman Montajı
  • Maden İşleme ve Zenginleştirme Tesisleri
  • Metalurji ve Elektrometalurji Tesisleri
  • Demir Çelik Tesisleri
  • Çimento ve Kireç Fabrikaları
 • Enerji Tesisleri
  • Hidroelektrik Santrallar
  • Termik Santrallar
  • Kombine Çevrim Santralları
  • Isı Geri Kazanım Sistemleri
 • Boru Hatları
  • Petrol Boru Hatları
  • Doğalgaz Boru Hatları
  • Su Boru Hatları
  • Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Şebekeleri
  • Kompresör İstasyonları
  • Pompa İstasyonları
 • Su ve Atıksu İletim Hatları ve Arıtma Tesisleri
  • Atıksu Arıtma Tesisleri
  • İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri
  • Endüstriyel Su Arıtma Tesisleri
  • Atıksu Deniz Deşarj Hatları
  • Su Temin ve Sulama Sistemleri
 • Ulaştırma Projeleri
  • Havalimanları
  • Demiryolları
  • Metro
  • Hafif Raylı Sistemler
  • Sinyalizasyon Sistemleri
  • Karayolları, Otoyollar
  • Tüneller, Köprüler
 • Konut Projeleri ve Hizmet Binaları
  • Uydukentler
  • Toplu Konutlar
  • Lüks Konutlar
  • İş Merkezleri
  • Ticaret Merkezleri
  • Hastaneler
  • Oteller
  • Askeri Tesisler

Yapımı devam eden projelerle, yıl içinde tamamlanan, bakım ve işletme sorumluluğu devam eden  ve yeni alınan işlerin son durumları aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Kazakistan Taldykol Göl Rehabilitasyonu ve Atık Su Arıtma Tesisi 5. Faz Projesi

 

Taldykol göl rehabilitasyonu ve Atık Su Arıtma Tesislerinin son etabı olan Arıtma tesisi yapımı ile ilgili sözleşme, 2013 Aralık ayında Astana Valiliği ile imzalanmıştır. Mevcut 136.000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi, bu projenin yapımı ile birlikte 254.000 m3/gün kapasitesine çıkacaktır.

Tesis bünyesinde çökeltme tankları, havalandırma tankları, gravite tankları, arıtma binası, havalandırma binası, çamur susuzlaştırma ve kurutma sahaları, ızgara filtre binası, ham çamur pompa binaları ve pompa istasyonları bulunmaktadır. İşin yapım süresi 39 aydır.

2014 Aralık ayı sonu itibarıyla projenin fiziksel ilerlemesi %27’ye ulaşmıştır. 2016 yılının sonunda projenin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut ve yeni yapılacak olan arıtma tesislerinde arıtılan suyun Astana şehrinin ortasından geçen Esil nehrine verilmesi sağlanacaktır.

Kazakistan Aktau Manasha Yol Projesi

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2012 yılında 4 lot halinde ihale edilen Şetpe-Beynau arasındaki 210 km’lik karayolunun yapımı, 2014 yılı sonu itibarıyla tamamlanmış ve her bir lotun ayrı ayrı geçici kabulleri yapılmıştır.

Proje kapsamında toprak işleri, menfez ve drenaj yapıları, köprü, yol alt temel, temel poroz, binder ve aşınma asfalt tabakaları ile yatay ve düşey yol işaretlemeleri gerçekleştirilmiştir.

Yol projesinin yapım safhasında, yaklaşık 4 milyon m3 toprak hareketi yapılmış, 2,5 milyon ton taş kırılmış, 40 bin ton bitüm, 25 bin m³ çimento kullanılmıştır. Ayrıca 1 adet köprü, 178 adet menfez, 210 km asfalt yol yapılmıştır. Mevcut ekipman parkımıza ilave edilen 45 parça yeni iş makinası, 96 adet kamyon, 2 adet 240 t/h kapasiteli asfalt plenti ve 1 adet 400 t/h kapasiteli konkasör tesisi ile söz konusu işlerin tamamı kendi ekipmanımız ve yetkin işgücü kaynaklarımızla gerçekleştirilmiştir.

Kazakistan Bozshakol Bakır KonsantreTesisi

Kazakistan’nın kuzey doğusundaki Pavlodar bölgesinde, yılda 25 Milyon ton kapasiteli Bakır konsantre tesisinin dizayn, proses ekipmanlarının temin süreci ve tüm tesisin inşaatı, kısmen mekanik ve elektrik sistemlerinin yapım işlerinde, 2014 yılı sonu itibarıyla % 99 fiziksel ilerlemeye ulaşılmıştır.

Proje kapsamında; Karayolu, Demiryolu, Gölet Yapıları, Betonarme - Çelik ve Prefabrik Yapılar, Kısmi Ekipman ve Mekanik Tesisat Montajları ve Full Otomasyonlu Üretim Kontrol Sistemleri ile birçok Non Proses Bina ve Tesislerin tamamı anahtar teslimi olarak kurulmuş ve işverene teslim edilmiştir.

Proje kapsamında; 35 bin m2 proses binaları, 15 bin m2 non-proses binaları, 1.500 kişinin yaşayacağı 27 bin m2 lik kalıcı kamp tesisi, 34 km karayolu, 35 km demiryolu, 1 adet torak gövde dolgulu atık göleti ile muhtelif yapılar tesis edilmiş ve bu yapılar için 2 milyon m3 kazı, 600 bin m3 dolgu, 130 bin m3 betonarme, 180 bin ton çelik, 190 bin m2 kaplama malzemesi kullanılmıştır. Projede 2014 yılı içerisinde ortalama 2.300 Türk ve Kazak personel görev almıştır.

Ankara Metro Projesi

Proje kapsamında;

-          Mevcut Kızılay–Batıkent hattındaki Elektro-mekanik İşlerinin yenilenmesi,

-          Batıkent-OSB metro hattındaki Elektro-mekanik İşlerinin yapımı,

-          Kızılay-Çayyolu 2 hattındaki Elektro-mekanik İşlerinin yapımı,

-          Kızılay-Çayyolu 2 hattında sinyalizasyon sisteminin yapılması,

-          Tandoğan-Keçiören hattında sinyalizasyon sisteminin yapılması,

-          Macunköy’de ki depo, atölye ve kontrol merkezinin sistem gereklerine göre yenilenmesi veya tadil edilmesi,

-          Mevcut 108 aracın sinyalizasyon, anons, telsiz vb sistemlerinin yeni sistemlere göre yenilenmesi,

-          İleride alınacak 324 aracın sinyalizasyon için araç üstü ekipmanlarının temini, montajı ve devreye alınması işlerini yer almaktadır.

Projenin yapım faaliyetleri tamamlanmış, Batıkent-Sincan hattı 12 Şubat 2014, Kızılay-Çayyolu hattı ise 13 Mart 2014 tarihinde işletmeye açılarak yolcu taşınmasına başlanmıştır.

Karakuz Barajı ve HES Projesi

Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Tic. A.Ş. tarafından Adana İli, Pozantı İlçesi, Körkün Çayı üzerinde, Karakuz Barajı ve 77,4 MWm / 76 MWe kurulu gücünde Hidroelektrik Santrali’nin (HES) yapımı işine 2013 Şubat ayında başlanmış ve 2014 yılının son çeyreğinde DSİ kabul işlemleri tamamlanmıştır.

Sadece enerji üretimi amaçlanarak geliştirilen proje kapsamında, Baraj Gövde Yapısı (Beton), Derivasyon Tüneli, Baraj Sağ ve Sol Sahil Yolları, Enerji Tünel Su Alma Yapısı, Memba ve Mansap Batardoları, Enerji Tüneli, Enerji Tünel Çıkış Yapısı, Cebri Boru, Denge Bacası, Vana Odası, Santral ve İdare Binası, Santral ile Enerji Tüneli Arasında Ulaşım Yolları ile 154 kV Şalt Sahası ve Enerji Nakil Hattı işleri gerçekleştirilmiştir. Baraj bünyesi içerisindeki 11 Km uzunluğu olan Enerji Tünelinin yapımda, en son teknolojiye göre özel olarak projelendirilmiş 2 adet TBM (Tunnel Boring Machine) seti kullanılmıştır.

 Kazakistan Taldykol Göl Rehabilitasyonu ve Atık Su Arıtma Tesisi 3. Faz Projesi

 

Ekolojik bir proje olan ve Astana Valiliği tarafından ihale edilen Taldykol Arıtma Projesi 3. Faz işlerinin sözleşmesi, 2012 Mart ayında imzalanmıştır. Yapım süresi 45 ay olan proje kapsamında, 65 milyon m³ hacmindeki

Taldykol atık su gölü tarafımızca temizlenerek rehabilite edilecektir.

Göl tabanında çökelmiş halde bulunan yaklaşık olarak 4,1 milyon m³ atık su çamuru dışarıya alınarak kurutulacak ve çevreden getirilecek uygun vasıflı toprakla karıştırılarak, göl çevresinde yaklaşık 17 milyon m² arazi tesviye edilerek yeşillendirilecektir. Yapım faaliyetleri halen devam etmekte olan projenin 2016 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

 

Kazakistan Taldykol Göl Rehabilitasyonu ve Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz Projesi

Astana Valiliği ile 2012 Eylül ayında imzalanan Taldykol göl rehabilitasyonu 4. Faz yapım işlerinin yapım süresi 36 aydır. Proje kapsamında atık su arıtma tesisi ana arıtma binası inşaatı, diyafram duvar ve diğer yardımcı tesislerin yapımı bulunmaktadır. Yapımına 2013 yılında başlanan projenin inşaat faaliyetlerinde 2014 yılı sonunda % 98 fiziksel ilerleme sağlanmıştır. UNESCO standartlarında arıtma yapan tesisin test ve devreye alma işlemleri 2015 yılının ilk aylarında tamamlanacaktır.

İstanbul Belediyesi Taksim – Yenikapı Metro Projesi

 

Taksim – Yenikapı arası elektromekanik ve ince inşaat işlerini kapsayan projenin, Şişhane Taksim arası ticari işletmesi 2009 yılından beri devam etmektedir. Proje, mevcut Taksim - 4. Levent Metrosu ile tam uyum sağlayacak şekilde Şişhane, Unkapanı, Şehzadebaşı ve Yenikapı İstasyonları ile 5.200 m’lik tünelde çift hat metroya yönelik imalatları kapsamaktadır. Projede, istasyon bölgelerindeki ince inşaat işlerinin imalatları yanında, enerji temini ve dağıtımı, sinyalizasyon, kontrol ve haberleşme, scada, aydınlatma, telsiz, telefon, tünel ve özel alan havalandırma gibi sistemler ve sıhhi tesisat, yürüyen merdivenler, asansörler ve hat işleri gibi imalatlar da yer almaktadır. Ayrıca yine işletmesi devam eden Aksaray-Havalimanı hafif metro hattının Yenikapı ile bağlantısı 2014 Kasım ayında tamamlanarak devreye alınmıştır. Bu sayede İstanbul Metrosu Atatürk Havalimanı, Esenler Otogar metro ve boğaz tüp geçit entegrasyonları sağlanmış bulunmaktadır.

İstanbul Belediyesi Levent – Hisarüstü Metro Projesi

 

Levent-Hacıosman arasındaki metro hattı sözleşmesine, yaklaşık 4,7 km uzunluğunda 4 yeraltı istasyonu içeren Levent-Hisarüstü hattı, 2012 Aralık ayında ilave edilmiştir. Tasarım, inşaat, malzeme temini, montaj, devreye alma, deneme işletmesi, 2 yıllık işletme ve bakım gözetimi dâhil anahtar teslimi olarak mevcut sözleşme kapsamına dâhil edilen hattın yapım süresi 26 aydır.

2014 yılı sonu itibarıyla projede % 99 fiziksel ilerleme değerine ulaşılmıştır. 2014 Mart ayında tren test sürüşü başarı ile gerçekleştirilmiştir. Metro hattı 2015 yılında ticari işletmeye açılmıştır.

Aynı proje kapsamı içerisinde Sanayi-Seyrantepe istasyonları arasında ilave bağlantı hattı da 2014 yılı sonunda tamamlanmıştır. Bu sayede Seyrantepe İstasyonuna bağlanan gidiş-geliş hatları tamamen birbirinden ayrılarak tren sefer süreleri kısaltılacak ve maçlar sırasında yolcuların Ali Sami Yen stadyumuna erişimi ve stadyumdan tahliyesi daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir.