TAAHHÜT GRUBU

Vizyonumuz

Globalleşen dünyanın yeniden inşasında, müşterilerin, çalışanların, ortakların ve toplumun ilk tercih edeceği uluslararası bir müteahhitlik şirketi olmaktır.

Misyonumuz

Yeni dünyanın inşasında öncülük yapmak, teknolojiyi, bilgiyi ve insanı, yaratıcı bir organizasyon ile bir araya getirerek, doğaya saygılı, güvenilir, kaliteli taahhüt hizmeti vererek müşterimizi, paydaşlarımızı ve çalışanlarımızı tatmin etmektir.

Taahhüt Grubumuz,  yurt içinde ve yurt dışında, genel müteahhit olarak, havaalanı projeleri, raylı sistem projeleri,  büyük altyapı işleri, endüstriyel tesisler, iş merkezi, otel, hastahane ve benzeri projelerin anahtar teslimi yapımını gerçekleştirmektedir.

Taahhüt Grubu’nun proje yönetim felsefesi, “otonom yönetim ve merkezi denetim” esasına dayanmaktadır. Her proje ayrı bir kâr merkezi olarak kabul edilmekte ve stratejik düşünmek, etkin karar alma politikalarını geliştirmek, iş yapım sürelerini kısaltmak, maliyetleri minimuma indirmek ve kaliteyi sürekli arttırmak için organizasyon ve yönetim sistemlerimiz devamlı olarak gözden geçirilmektedir.  

Geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren grubumuzun yeni pazar arayışları,  2013 yılında da devam etmiş, mevcut çalışma bölgelerine ilave olarak Katar, Umman, Yemen, Fas, Cezayir, Tunus ve Libya pazarları dışında, Özbekistan, bölgelerinde de büyük kapsamlı proje geliştirmelerine ağırlık verilmiştir. Grubumuz, 2014 yılında bu bölgelerden, ciddi bir iş potansiyeli beklemektedir.

Alarko Taahüt Grubu’nda “Hedeflere Göre Yönetim” prensibi esastır. Performans Yönetim sistemimizde hedeflerin dışında, tüm çalışanların genel yetkinlik ve yönetsel yetkinlik performansları da sürekli izlenir . Bu sayede, her bir çalışanın sonuç odaklı çalışma, kaynakları etkin kullanma, temsil, şirket politika ve kurallarına uyum, sorumluluk anlayışı, vizyoner liderlik, yetki devri ve eleman yetiştirme, stratejik düşünce - politik yaklaşım ve  yönetim ve motivasyon  konularında gelişmesi sağlanır.

2013 yılında, gerek iç denetimlerle, gerekse uluslararası ölçekte kabul görmüş dış denetim firmalarıyla, şantiyelerimizin sürekli ve periyodik olarak denetlenmesine ilişkin faaliyetler yürütülmüş, denetimde etkinlik artırılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz sayesinde, iş kazalarında ciddi azalmalar sağlanmış, kaza oranlarımız gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaşmıştır. Aynı zamanda, uygulanmasına devam edilen Çevre Yönetim Sistemimiz, faaliyetlerimizde çevreye verilmesi muhtemel zararları kabul edilebilir düzeylere indirmiştir. Şirketimiz ISO 9001:2000, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerine sahip olup, yönetim sistemlerimiz sürekli olarak geliştirilmektedir.

Taahhüt Grubu’nun faaliyet gösterdiği alanlar, ana hatlarıyla aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir;

 • Rafineri, Kimya ve Petrokimya Tesisleri
  • Rafineriler
  • Petrokimya Tesisleri
  • Kimya Proses Tesisleri
  • Tank Çiftlikleri
 • Endüstriyel Tesisler
  • Fabrika İnşaatları ve Ekipman Montajı
  • Maden İşleme ve Zenginleştirme Tesisleri
  • Metalurji ve Elektrometalurji Tesisleri
  • Demir Çelik Tesisleri
  • Çimento ve Kireç Fabrikaları
 • Enerji Tesisleri
  • Hidroelektrik Santrallar
  • Termik Santrallar
  • Kombine Çevrim Santralları
  • Isı Geri Kazanım Sistemleri
 • Boru Hatları
  • Petrol Boru Hatları
  • Doğalgaz Boru Hatları
  • Su Boru Hatları
  • Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Şebekeleri
  • Kompresör İstasyonları
  • Pompa İstasyonları
 • Su ve Atıksu İletim Hatları ve Arıtma Tesisleri
  • Atıksu Arıtma Tesisleri
  • İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri
  • Endüstriyel Su Arıtma Tesisleri
  • Atıksu Deniz Deşarj Hatları
  • Su Temin ve Sulama Sistemleri
 • Ulaştırma Projeleri
  • Havalimanları
  • Demiryolları
  • Metro
  • Hafif Raylı Sistemler
  • Sinyalizasyon Sistemleri
  • Karayolları, Otoyollar
  • Tüneller, Köprüler
 • Konut Projeleri ve Hizmet Binaları
  • Uydukentler
  • Toplu Konutlar
  • Lüks Konutlar
  • İş Merkezleri
  • Ticaret Merkezleri
  • Hastaneler
  • Oteller
  • Askeri Tesisler

Yapımı devam eden projelerle, yıl içinde tamamlanan, bakım ve işletme sorumluluğu devam eden  ve yeni alınan işlerin son durumları aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Kazakistan Taldykol Göl Rehabilitasyonu ve Atık Su Arıtma Tesisi 5. Faz Projesi

 

Taldykol göl rehabilitasyonu ve Atık Su Arıtma Tesislerinin son etabı olan Arıtma tesisi yapım ile ilgili sözleşme, Aralık 2013 tarihinde Astana Valiliği ile imzalanmıştır.

Mevcut 136,000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi,  bu projenin yapımı ile birlikte 254,000 M3/gün kapasitesine çıkacaktır. 

Tesis bünyesinde çökeltme tankları, havalandırma tankları, gravite tankları, arıtma binası,  havalandırma binası, çamur susuzlaştırma ve kurutma sahaları, ızgara filtre binası, ham çamur pompa binaları ve pompa istasyonları bulunmaktadır. İşin süresi 39 aydır.

Projenin tamamlanması ile birlikte, mevcut ve yeni yapılacak olan arıtma tesislerinden arıtılan  suyun Astana şehrinin ortasından geçen Esil nehrine verilebilmesi mümkün olacaktır.

Kazakistan Aktau Manasha Yol Projesi

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından 4 lot halinde ihale edilen Şetpe- Beynau arasındaki 210 km’lik karayolu yapımında, 2013 sonu itibarı ile yaklaşık 100 Km lik kısım tamamlanmıştır.

2014 sene sonunda bitirilmesi hedeflenen projede,  2,5 milyon ton taş kırılmakta, 36 bin ton bitüm, 23 bin m³ çimento kullanılmaktadır. Ayrıca 1 adet köprü, 178 adet menfez, 210 km asfalt yol yapılmaktadır.  Mevcut ekipman parkımıza ilave edilen 45 parça yeni iş makinası, 96 adet kamyon, 1 adet 240 t/h kapasiteli asfalt plenti ve 1 adet 400 t/h kapasiteli konkasör tesisi ile sözkonusu işlerin tamamı kendi ekipmanımız ve yetkin işgücü kaynaklarımızla gerçekleştirilmektedir.

Kazakistan Bozshakol Bakır KonsantreTesisi

Kazakistan’nın kuzey doğusundaki Pavlodar bölgesinde, yılda 25 Milyon /Ton kapasiteli  Bakır konsantre tesisinin, dizayn, proses ekipmanlarının temin süreci ve tüm tesisin inşaatı, kısmen mekanik ve elektrik sistemlerinin yapım işlerinde, 2013 yılı sonu itibarı ile, %85 fiziksel ilerlemeye ulaşılmıştır.

Proje kapsamında Karayolu, Demiryolu, Gölet yapıları, Betonarme - Çelik ve Prefabrik Yapılar, Kısmi Ekipman ve Mekanik Tesisat Montajları ve Full Otomasyonlu Üretim Kontrol Sistemleri ile birçok Non Proses Bina ve Tesislerin tamamının anahtar teslimi olarak kurulması tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

Yıl içersinde ortalamada 1.500 kişinin çalıştığı projede 2013 yılı son çeyreğinde pik noktaya çıkılarak 2.600 Türk ve Kazak personel görev almıştır. 2014 ortasında, tesisin mekanik tamamlama sürecinin gerçekleştirmesi hedeflenmektedir.

Ankara Metro Projesi

 width= 

Proje kapsamında;

-          Mevcut Kızılay–Batıkent hattındaki Elektro-mekanik İşlerinin yenilenmesi,

-          Batıkent-OSB metro hattındaki Elektro-mekanik İşlerinin yapımı,

-          Kızılay-Çayyolu 2 hattında sinyalizasyon sisteminin yapılması,

-          Tandoğan-Keçiören hattında sinyalizasyon sisteminin yapılması,

-          Macunköy’de ki depo, atölye ve kontrol merkezinin sistem gereklerine göre yenilenmesi veya tadil edilmesi,

-          Mevcut 108 aracın sinyalizasyon, anons, telsiz vb sistemlerinin yeni sistemlere göre yenilenmesi,

-          İleride alınacak 324 aracın sinyalizasyon için araç üstü ekipmanlarının temini, montajı ve devreye alınması işlerini kapsamakta olan projenin yapım faaliyetleri, 2013 yılı sonunda tamamlanma aşamasına gelmiş ve test sürüşlerine başlanmıştır. Hatta ticari yolcu taşıma işlemlerine 2013 Aralık sonu ve 2014 başında iki etap halinde başlanacaktır.

Karakuz Barajı ve HES Projesi

 width=

ALTEK ALARKO Elektrik Santralleri Tesis İşletme ve Tic. A.Ş. tarafından Adana İli, Pozantı İlçesi, Körkün Çayı üzerinde, Karakuz Barajı ve 77,4 MWm / 76 MWe kurulu gücünde Hidroelektrik Santrali’nin (HES) yapımı işinde 2013 sonu itibarı ile fiziksel ilerlemede %96 seviyesine gelinmiştir. Sadece enerji üretimi amaçlanarak geliştirilen proje kapsamında Baraj Gövde Yapısı (Beton), Derivasyon Tüneli, Baraj Sağ ve Sol Sahil Yolları, Enerji Tünel Su Alma Yapısı, Memba ve Mansap Batardoları, Enerji Tüneli, Enerji Tünel Çıkış Yapısı, Cebri Boru, Denge Bacası, Vana Odası, Santral ve İdare Binası, Santral ile Enerji Tüneli arasında ulaşım yolu yapımı, 154 kV Şalt Sahası ve Enerji Nakil Hattı işleri işleri  yapılmıştır.

Enerji Tünelinin yapımı için imalatında en son teknolojiye göre özel olarak dizayn ettirilen 2 adet TBM (Tunnel Boring Machine) Seti kullanılmaktadır. Projede test devreye alma işlemlerinden sonra, Şubat 2014 de su tutma işlemine başlanması hedeflenmektedir.

 Kazakistan Taldykol Göl Rehabilitasyonu ve Atık Su Arıtma Tesisi 3. Faz Projesi

 

Astana Valiliği tarafından ihale edilen Taldykol Arıtma Projesi 3. Faz işlerinin Mart 2012 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre 45 ay yapım süreli bu projede, 65 milyon m³ hacmindeki Taldykol Atık su gölü tarafımızca temizlenmekte ve rehabilite edilmektedir.

Göl tabanında çökelmiş halde bulunan yaklaşık olarak 4,1 milyon m³ atık su çamuru dışarıya alınarak kurutulacak ve çevreden getirilecek uygun vasıflı toprakla karıştırılarak göl çevresinde yaklaşık 17 milyon m² arazi tesviye edilerek yeşillendirilecektir. Projede yapım faaliyetleri halen devam etmekte olup projenin, 2015 Kasım ayında tamamlanması planlanmaktadır.

Kazakistan Taldykol Göl Rehabilitasyonu ve Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz Projesi

Taldykol göl rehabilitasyonu atık su arıtma tesisi kapsamında ana arıtma binası inşaatı, diyafram duvar ve diğer yardımcı tesislerin yapımını kapsayan 4. Faz sözleşmesi kapsamındaki işlere 2013 yılında başlanmış ve inşaat faaliyetleri 2013 yılsonu itibarı ile %44 fiziksel ilerleme seviyesine ulaşmıştır. İşin tamamı,  Eylül 2015 tarihinde tamamlanacaktır.

İstanbul Belediyesi Taksim – Yenikapı Metro Projesi

 width= 

Taksim – Yenikapı arası elektromekanik ve ince inşaat işlerini kapsayan projenin, Şişhane Taksim arası ticari işletmesi 2009 yılından beri devam etmektedir. Proje, mevcut Taksim - 4. Levent Metrosu ile tam uyum sağlayacak şekilde Şişhane, Unkapanı, Şehzadebaşı ve Yenikapı İstasyonları ile 5.200 m’lik tünelde çift hat metro’ya yönelik imalatları kapsamaktadır. Projede, istasyon bölgelerindeki ince inşaat işlerinin imalatları yanında, enerji temini ve dağıtımı, sinyalizasyon, kontrol ve haberleşme, scada, aydınlatma, telsiz, telefon, tünel ve özel alan havalandırma gibi sistemler ve sıhhi tesisat, yürüyen merdivenler, asansörler ve hat işleri gibi imalatlar da yer almaktadır. Ayrıca yine işletmesi devam eden Aksaray - Havalimanı hafif metro hattının Yenikapı ile bağlantısı yapılarak Atatürk Havalimanı, Esenler Otogar metro ve boğaz tüp geçit entegrasyonları tamamlanmış olacaktır. Yenikapı’da İDO deniz otobüsleriyle de entegre edilecek bu sistemin 2014 yılı ortasında devreye girmesi planlanmaktadır.

İstanbul Belediyesi Levent – Hisarüstü Metro Projesi

 width= 

Tarafımızca tesis edilen Levent-Hacıosman arasındaki metro hattı sözleşmesine ilave olarak, yaklaşık 4.7 km uzunluğunda 4 yer altı istasyonu içeren Levent-Hisarüstü hattı, Aralık 2012 tarihinde ana sözleşmeye ilave edilmiştir. Tasarım, inşaat, malzeme temini, montaj, devreye alma, deneme işletmesi ve 2 yıllık işletme ve bakım gözetimi dâhil,  anahtar teslimi olarak mevcut sözleşme kapsamına dahil edilen hattın yapım süresi 20 ay olarak planlanmaktadır.

2013 yıl sonu itibarı ile projede %75 fiziksel ilerleme değerine ulaşılmıştır. 2014 Mart ayında tren sürüşü ile testlere başlanması ve hattın 2014 yılının ikinci yarısında, ticari işletmeye açılması planlanmaktadır.

Kiev Boryspil Havaalanı Projesi

 width= 

 Yapımı başarı ile Gerçekleştirilen “Boryspil State International Airport” işinde bakım dönemi sorumluklarımız,  2013 yılında devam etmiştir.

100 bin m2 büyüklüğünde yolcu terminal binası, 200 bin m2 apron, 11 adet yolcu köprüsü, 1.400 metre uzunluğunda ve 40 açıklıktan oluşan viyadük yapısı, 100 bin m2 büyüklüğünde asfalt kaplama işleri, yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda yakıt hattı, 15 kilometre uzunluğunda çeşitli altyapı işleri, bina içi ve dışı her türlü elektrik ve mekanik işler, güvenlik sistemleri ve bagaj sistemi de dahil olmak üzere tüm terminal ekipmanlarının temini, montajı, testi ve işletmeye alınmasının yapıldığı proje 2 yıldır sorunsuz olarak işletilmektedir.

Kazakistan Taldykol Göl Rehabilitasyonu ve Atık Su Arıtma Tesisi 2. Faz Projesi

 width= 

Astana Valiliği tarafından Kasım 2011 tarihinde tarafımıza ihale edilmiş bulunan 19,4 ay yapım süreli Taldykol Arıtma Tesisi’nin 2. Faz İnşaat, Mekanik ve Elektrik işlerinin yapımı  2012 yılının sonunda tamamlanmıştır.  Proje kapsamında 65.000 m² Havalandırma Tankının rehabilitasyonu, Ultraviyole Tesisinin rehabilitesi, Paket Laboratuvar Ünitesinin kurulması, Blower House binasında 2 adet kompresör değişimi, 2 Adet Primary Sludge Pump House yapısının rehabilitasyonu ve Tesis İçi Asfalt ve Çevre Düzenleme işleri gerçekleştirilmiştir. Tesisin bakım dönemi sorumlukları 2013 yılı Aralık ayı sonunda tamamlanmıştır.